3,412
Dziś Czwartek
2023-03-23

Sprawdź, jakie produkty i usługi planują obecnie zakupić podmioty gospodarcze w powiecie gdańskim

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_paleta_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-03-23 Obecnie podmioty gospodarcze w powiecie gdańskim planują zakup tych produktów i usług

Opis
Artykuł prezentuje informacje dotyczące planowanych przetargów. Zamawiający są zobowiązani do publikacji sporządzonego planu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zasady i procedury planowania przetargów wynikają z Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z póź. zm.), która weszła w życie w styczniu 2021 r.
Dane w artykule są oparte na systemie klasyfikacji zamawianych przedmiotów oraz usług czyli Wspólnym Słowniku Zamówień CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), który obejmuje ok. 9 tys. pozycji. W naszym serwisie OWG zgrupowaliśmy je w 873 kategorie i to właśnie one są podawane w rankingach.
Prezentowane dane oparte są na serwisie owg.pl – największej wyszukiwarce gospodarczej w Polsce.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-03-23 godz: 8:34:08
2.Ilość wszystkich firm w powiecie gdańskim wynosi: 23653
3.Ilość firm AKTYWNYCH w powiecie gdańskim wynosi: 12487
Pierwsze miejsce
Obserwując zapotrzebowanie na produkty i usługi, których zakup obecnie planują podmioty gospodarcze w powiecie gdańskim, widzimy, że najwięcej przetargów ogłoszono na Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. W okresie 1-23 marzec 2023 nastąpił wzrost opublikowanych ogłoszeń przetargowych o 3.
Te produkty i usługi jednoznacznie wysuwają się na prowadzenie.
Drugie miejsce
Roboty przygotowawcze do świadczenia usług są na drugim miejscu w tym zestawieniu. Liczba opublikowanych przetargów wzrosła o 2. Stanowi to 67% w porównaniu do produktów i usług, które zanotowały największy wzrost.
Trzecie miejsce
W dniu dziesiejszym trzecie miejsce zajmują Drogi dla taksówek. Nastąpił wzrost ilości zamieszczonych ogłoszeń przetargowych o 1.
Produkty i usługi, dla których obecnie wzrasta ilość prztetargów w powiecie gdańskim – marzec 2023
Miejsce
Produkty i usługi
Zmiana ilości przetargów
${li_top_txt}
1
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
3
2
Roboty przygotowawcze do świadczenia usług
2
3
Drogi dla taksówek
1
4
Roboty budowlane w zakresie budynków
1
5
Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
1
6
Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
1
7
Konstrukcje
1
8
Usługi badania i analizy technicznej
1
9
Pojazdy silnikowe do transportu 10 lub więcej osób
1
10
Nasiona i owoce oleiste
1

W REGIONACH W regionie podmioty gospodarcze planują zakup tych produktów i usług

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Najwięcej podmiotów gospodarczych w powiecie gdańskim planowało zakup tych produktów i usług

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA W najbliższych miesiącach największa ilość podmiotów gospodarczych w powiecie gdańskim będzie planować zakup tych produktów i usług

Trwa pobieranie danych...