3,412
Dziś Czwartek
2023-03-23

Obserwuj, na które z produktów i usług w powiecie gdańskim rośnie liczba przetargów z wykorzystaniem środków unijnych

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_euro_orange_1000x550.jpg

NA DZISIAJ – 2023-03-23 Obejrzyj, na które produkty i usługi w powiecie gdańskim wzrasta obecnie liczba przetargów z dotacjami unijnymi

Opis
W artykule prezentujemy informacje dotyczące przetargów publikowanych przez beneficjentów korzystających z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w celu realizacji zasady konkurencyjności.
Zasada konkurencyjności łączy obowiązki ogłoszeniodawcy, korzystającego z dofinansowania ze środków unijnych, z uprawnieniami potencjalnych wykonawców. Wynika to z treści art. 43 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240). Prawo realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych przysługuje ogółowi podmiotów.
Dane w artykule są oparte na systemie klasyfikacji zamawianych towarów oraz usług czyli Wspólnym Słowniku Zamówień CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), który obejmuje ok. 9 tys. pozycji.
W naszym serwisie owg.pl zgrupowaliśmy je w 873 kategorie i to właśnie one są podawane w rankingach.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-03-23 godz: 8:34:07
2.Ilość wszystkich firm w powiecie gdańskim wynosi: 23653
3.Ilość firm AKTYWNYCH w powiecie gdańskim wynosi: 12487
Pierwsze miejsce
Przyglądając się tym dziedzinom, dla których obecnie w powiecie gdańskim najszybciej rośnie zainteresowanie finansowaniem przedsięwzięć ze środków unijnych, zauważymy, że za okres 1-23 marzec 2023 pod względem liczby pojawiających się ogłoszeń przetargowych na pierwsze miejsce bardzo wyraźnie wysuwają się Urządzenia komputerowe z liczbą 2 przetargi.
Drugie miejsce
Na drugim miejscu widzimy Usługi badania, przeprowadzania inspekcji, analizy, nadzoru i kontroli. Liczba publikowanych ogłoszeń przetargowych wzrosła w tym obszarze o 1.
Trzecie miejsce
Na trzecim miejscu znajdziemy Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych. Ilość publikowanych ogłoszeń przetargowych z tej dziedziny wzrosła o 0.
Produkty i usługi z dotacją UE dla podmiotów w powiecie gdańskim za okres 1-23 marzec 2023
Miejsce
Produkty i usługi
Zmiana ilości przetargów
${li_top_txt}
1
Urządzenia komputerowe
2
2
Usługi badania, przeprowadzania inspekcji, analizy, nadzoru i kontroli
1
3
Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
0
4
Specjalne usługi projektowe
0
5
Usługi pracy społecznej i podobnej
0
6
Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
0
7
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
0
8
Usługi transportu lądowego oraz przesył za pomocą rurociągów
0
9
Usługi szkolenia zawodowego
0
10
Zestawy badawcze
0

W REGIONACH Panorama regionu – zobacz produkty i usługi, na które w Twoim regionie rośnie liczba przetargów z dofinansowaniem UE

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Prześledź, jak w poprzednich miesiącach w powiecie gdańskim wzrastała liczba przetargów na produkty i usługi dotowane przez UE

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Popatrz, w których branżach w powiecie gdańskim prawdopodobnie będzie rosła liczba przetargów z wykorzystaniem środków UE

Trwa pobieranie danych...