3,412
Dziś Czwartek
2023-03-23

Sprawdź, jakie działalności wybrało najwięcej firm w powiecie gdańskim

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_w biurze_1000x550.jpg

NA DZISIAJ – 2023-03-23 Działalności gospodarcze, które w powiecie gdańskim wybrało najwięcej firm

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-03-23 godz: 8:34:07
2.Ilość wszystkich firm w powiecie gdańskim wynosi: 23653
3.Ilość firm AKTYWNYCH w powiecie gdańskim wynosi: 12487
Pierwsze miejsce
Patrząc na działalności gospodarcze w powiecie gdańskim, widać, że najwięcej aktywnych firm wybrało Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie jako swoją główną działalność. Wykonuje ją w miesiącu marzec 2023 - 643 firmy.
Ta działalność jednoznacznie wysuwa się na prowadzenie pod względem liczby podmiotów, które wybrały ją jako główną.
Drugie miejsce
Na drugim miejscu najczęściej wybieranych przez firmy działalności gospodarczych jest Transport drogowy towarów. Obecnie wykonuje ją 468 firm. Stanowi to 73% w porównaniu do liczby firm, które wybrały najpopularniejszą działalność gospodarczą.
Trzecie miejsce
Trzecia z kolei działalność gospodarcza z tego zestawienia tj. Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne prowadzona jest przez 309 firm.
Najczęściej wybierane działalności gospodarcze w powiecie gdańskim – marzec 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
643
2
Transport drogowy towarów
468
3
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
309
4
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
285
5
Działalność związana z oprogramowaniem
283
6
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
246
7
Obróbka mechaniczna elementów metalowych
243
8
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
225
9
Wykonywanie instalacji elektrycznych
220
10
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
206

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze prowadzi najwięcej firm

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, które w ostatnich miesiącach wybrało najwięcej firm w powiecie gdańskim

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Działalności gospodarcze, które będą wykonywać firmy w powiecie gdańskim

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...