3,413
Dziś Czwartek
2023-03-23

Przyjrzyj się, z jakich działalności obecnie wycofują się firmy w powiecie gdańskim

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_likwidacja firmy_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ - 2023-03-23 Przyjrzyj się, z jakich działalności gospodarczych w powiecie gdańskim obecnie rezygnuje najwięcej firm

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-03-23 godz: 9:34:03
2.Ilość wszystkich firm w powiecie gdańskim wynosi: 23653
3.Ilość firm AKTYWNYCH w powiecie gdańskim wynosi: 12487
Pierwsze miejsce
Wśród rodzajów działalności gospodarczej, z których w okresie 1-23 marzec 2023 zrezygnowało najwięcej aktywnych firm w powiecie gdańskim, na pierwszym miejscu od końca widzimy Produkcja statków i konstrukcji pływających. Liczba firm, które prowadziły tę działalność jako główną, spadła o 2.
Drugie miejsce
Na drugiej pozycji jest Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych. Ilość firm, które obecnie wykonują tę działalność, spadła o 2.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Z kolei na trzeciej pozycji od końca plasuje się Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych. Liczba prowadzących ją firm zmniejszyła się o 2.
Działalności gospodarcze o największym spadku w powiecie gdańskim za okres 1-23 marzec 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Spadek ilości firm
${li_top_txt}
1
Produkcja statków i konstrukcji pływających
-2
2
Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
-2
3
Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
-2
4
Produkcja zaprawy murarskiej
-1
5
Produkcja szkła płaskiego
-1
6
Naprawa i konserwacja statków i łodzi
-1
7
Handel energią elektryczną
-1
8
Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
-1
9
Pozostałe zakwaterowanie
-1
10
Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego
-1

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze wykonuje coraz mniej firm

Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, których najwięcej ubywało w powiecie gdańskim w ostatnich miesiącach

Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Sprawdź, jakich rodzajów firm w powiecie gdańskim ubędzie najwięcej

Trwa pobieranie danych...