3,412
Dziś Czwartek
2023-03-23

Obejrzyj koniecznie, które działalności obecnie najchętniej wybierają firmy w powiecie gdańskim

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_OTWARTE_ludzie przed_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-03-23 Popatrz, które działalności gospodarcze obecnie wybiera najwięcej firm w powiecie gdańskim

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-03-23 godz: 8:34:08
2.Ilość wszystkich firm w powiecie gdańskim wynosi: 23653
3.Ilość firm AKTYWNYCH w powiecie gdańskim wynosi: 12487
Pierwsze miejsce
Spośród rodzajów działalności gospodarczych, które w okresie 1-23 marzec 2023 rozwijały się najszybciej, najbardziej wzrosła ilość firm, które jako główną działalność prowadzą Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana. Widzimy, że wyraźnie wysuwa się ona na prowadzenie, bo w tym czasie w powiecie gdańskim ich liczba zwiększyła się o 6.
Drugie miejsce
Na drugiej pozycji jest Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Ilość firm, które obecnie wykonują tę działalność, wzrosła o 2, co stanowi 33% liczby podmiotów, które wybierały tę branżę najczęściej.
Trzecie miejsce
Na trzecim z kolei miejscu znajduje się Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. Liczba firm prowadzących tę działalność zwiększyła się o 2.
Działalności gospodarcze o największym wzroście w powiecie gdańskim za okres 1-23 marzec 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Wzrost ilości firm
${li_top_txt}
1
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
6
2
Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
2
3
Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
2
4
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
2
5
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
2
6
Działalność fizjoterapeutyczna
2
7
Roboty związane z budową dróg i autostrad
2
8
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
2
9
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
2
10
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
1

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze obecnie się rozwijają

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Prześledź działalności gospodarcze, które rozwijały się w powiecie gdańskim w ostatnich miesiącach

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Poznaj działalności gospodarcze, jakie będą wybierać firmy w powiecie gdańskim

Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: